Değerli iş ortağımız ;
Muhtasar beyanname ile aylık prim hizmet beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (07/2020 dönemine ait olup 26.08
tarihinde yapılacak beyanlar ile ) Ülke genelinde uygulamaya açılmıştır . Mağduriyet yaşanmaması için beyannameleri son güne bırakmamalıdır .
-Muhtasar  ve Prim hizmet beyannameleri veri girişlerine ilişkin alanların doldurulacağı Muhtasar ve  Prim Hizmet
beyannamesi kılavuzu linki https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html
-Sigortalı bilgilerinde
-‘İşe Giriş Bilgisi Yanlış Girildi hatası
-Soyadı bilgileri hatalıdır
-Ad bilgileri hatalıdır
-TC kimlik numarası , Sicil numarası bilgileri hatalıdır .’ hatalar için https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
Diğer taraftan sigortalının tescil bilgilerindeki değişiklikler nedeni ile alınan hatalar da düzenlenmesi için (https://uyg.sgk.gov.tr/Sigortalitescil/amp/loginldap)
Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı adına VİM (189 ) veya  [email protected] teknik ve mevzuatsal destek verilmektedir .SGK adına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler iletişim Merkezi (170) veya [email protected] adresinden bilgi verilmektedir